Hlavní stránka | Seznam prostorů jmen | Seznam tříd | Adresáře | Seznam souborů | Seznam členů tříd | Symboly v souborech

RSA Dokumentace

Uživatelská dokumentace | Balík pro ms visual studio 6.0 | Balíček s testovacímy soubory a skriptem | Dokumetace v zip archivu | Vše pohromadě (dokumentace, zdrojáky, test) jako zip | HOME

0.1

Základní popis funkcionality porgramu

Tento program je implementace algoritmu RSA. Umí generovat klíče v délce 256, 512, 1024 bitů a následně je použít k zakódování-dekódování souboru. Pro podrobný popis použitého algoritmu je určen soubor v pdf do Vilema Vychodila
Daná implementace nekryptuje celý soubor asymetricky. Zakóduje pouze náhodně zvolenou masku, kterou byl soubor "překsorován" (blok po bloku provedena operace xor) To má být jakýmsi náznakem symetrické kryptografie, která na RSA obvykle navazuje.
Pro generování klíců je použita funkce generate_keys().
Pro samotné kódování a dekódování se starají funkce enc_file() a dec_file(). Podrobný popis je v části vygenerované programem Doxygen.


Generováno Thu Mar 31 19:40:06 2005 pro projekt RSA programem  doxygen 1.4.1